צנציפר תבואות ומספוא > מצגות > חקלאות ונמלים בישראל > ניתוח הפעילות הנמלית של ישראל, פרק ה'- הנמלים הקטנים מספנות ישראל ואילת

צנציפר - חברה לייבוא תבואות ומספוא בע"מ

צור קשר