משלוחי תבואה לארץ

משלוחי התבואות והמספוא המשווקים בארץ מגיעים בעיקר באניות צובר (תפזורת) שהן אניות משא רב תכליתיות. ניתן לפלח את האניות לפי התסבולת (יכולת ההעמסה) שלהן, להלן המידות השכיחות:

סוג האנייה תסבולת (טון) אורך (מ') שוקע (מ') רוחב (מ') אפשרויות שיט באזורנו הערות
נהר/קטנות עד 10,000 90-120 עד 8 10-20 נמלים קרובים
Handysize 10-35,000 120-190 8-10 20-25 לא מוגבל
Handymax 35-55,000 190-220 10-12 25-30 לא מוגבל
Panama 55-80,000 220-290 12-13 32 לא מוגבל רוחב מקסימלי של תעלת פנמה
Capesize 80,000+ פריקה באשדוד בלבד

הבחירה בגודל האנייה נקבע בהתאם לשיקולים הלוגיסטיים בארץ ואפשרויות הטעינה בנמל המוצא, כך למשל יש לשקול יבוא הכמות הנדרשת באנייה גדולה או במספר אניות קטנות (זמינות מול מחיר). כמו כן, נמלי המוצא בהם השוקע קטן יחסית (רדודים) זולים מבחינת עלויות התפעול ולעיתים ניתן לרכוש את אותה הסחורה במחיר זול יותר מאשר בנמלים עמוקים (שוקע גדול). מכיוון שאנו קרובים (יחסית) לנמלי המוצא בים השחור (רוסיה ואוקראינה) הרי שלעיתים רבות אנו מנצלים יתרון זה כדי לרכוש תבואות איכותיות במחיר זול (יחסית).

פריקות

פריקות המשלוחים מתבצעות באחד משלושה האתרים הבאים: נמל חיפה, נמל אשדוד או במספנות ישראל שבנמל הקישון. חמרי הגלם נפרקים, בתפזורת, במספר אפשרויות:

  • פריקה ישירה: מהאנייה באמצעות חופנים (GRAB) למשפך ומשם על גבי משאיות ישירות אל הלקוחות.
  • פריקה לממגורות דגון אשדוד: באופן דומה לפריקה ישירה אולם המשאיות פורקות את התבואות בבורות הקבלה הנמצאים בממגורות דגון באשדוד ומשם מתבצעת מסירה ללקוחות.
  • פריקה לממגורות דגון בחיפה: פריקה באמצעות סרט לממגורות דגון חיפה ומשם מתבצעת המסירה ללקוחות. עיקר המסירה ללקוחות מתבצעת באמצעות משאיות. אל ממגורות דגון בחיפה ובאשדוד מגיעה גם מסילת רכבת, אך השימוש הינו מוגבל ביותר, היות ומסילת הרכבת מגיע למקומות ספורים בלבד.
  • הקמחים (כוספאות , גלוטן, DDG/S שבר תירס וכיוב') נפרקים אך ורק בפריקה ישירה. לעומתם, ניתן לפרוק את התבואות הן במסירה ישירה והן דרך ממגורות דגון (חיפה ואשדוד).

אתר נמל חיפה

ממגורות דגון הוקמו על ידי ד"ר יעקב הכט בשנת 1955, על פי זיכיון בלעדי, ארוך טווח, שקיבל חמש שנים קודם לכן מאת המדינה. בשנת 2003 פקע הזיכיון ומאז עברו הממגורות מבעלות פרטית לבעלותה של חברת נמלי ישראל (חנ"י) שמחכירה אותם לחברת דגון. ממגורות דגון משתרעות על שטח של חמישה דונמים בחלק המערבי של נמל חיפה ומתנשאות לגובה של 65 מטרים. נפח האחסון של ממגורות דגון בחיפה הוא כ- 80 אלף טון גרעיני תבואה (הממגורות בנויות לנפח, בעוד שהמשקל ליחידת נפח של הגרעינים משתנה בהתאם לסוג הגרעין). למגורות דגון ישנו רציף ייעודי בנמל חיפה, ממש בסמוך אליהן ואליו מגיעה ישירות, ממסוף דגון, זרוע מיוחדת לפריקת הגרעינים. הזרוע מתכווננת הישר אל המחסנים שבבטן האנייה והגרעינים מוסעים, בתהליך רציף, למתקני האחסון של ממגורות דגון. הגרעינים נשאבים פניאומטית (כמו שואב אבק עצום) מהאנייה, זורמים בין שני שרוולי גומי, אשר נעים במהירות גבוהה, ישירות אל מתקני האחסון של דגון. במקביל ניתן לפרוק קמחים וגרעינים ברציפי הנמל המערבי, המזרחי והקישון.

אתר נמל אשדוד

עם הקמת נמל אשדוד קיבלו ממגורות דגון זיכיון להקים ממגורות גם בנמל זה. אולם, בנמל אשדוד לא נבנה עבור הממגורות רציף ייעודי וגם לא הותקנה בו זרוע לפריקה ייעודית, כדוגמת זו אשר בחיפה. אתר הממגורות של דגון באשדוד ממוקם, למעשה, מחוץ למתחם הנמל. נפח האחסון הכולל של מתקני דגון באשדוד הוא כ 60 אלף טון. רק לאחרונה הבינו בנמל אשדוד את הפוטנציאל הגלום בפריקה של תבואות ומספוא - הן במונחים של נפחי פריקה והן במונחים של רווח לנמל. בעקבות כך תוכנן, תוקצב והוזמן מסוע ייעודי, אשר מיועד לשנע את הגרעינים ישירות מן הנמל אל הממגורות הממוקמות מחוץ לנמל. בשלב הבא מתוכננת הגדלה של הממגורות שתכלול את הרחבת האחסון ויכולת המסירה.

מספנות ישראל

לאחרונה, החלו מספנות ישראל, אשר ממוקמות בשפך נהר הקישון שבמפרץ חיפה לפרוק אניות בשטחה. נמל הקישון מוגבל, בהווה, לאניות קטנות בלבד, כתוצאה ממגבלות קוטר הסיבוב הנדרש להכנסת/הוצאת האנייה ורוחב נתיב הכניסה בין המזחים. מאידך, העדר ממגורה לצורך אחסון תפעולי מכביד על היכולת לפרוק אניות גרעינים באופן שוטף. כיום ניתן לפרוק אניות בתסבולת מקסימלית של כ 20 אלף טון בפריקה ישירה.