קומודיטי
מוצר בסיס המאופיין באמצעות איכויות בסיסיות הניתנות למדידה אובייקטיבית, קטגוריות: מתכות (זהב, כסף...), סחורות חקלאיות (תירס, חיטה, סויה, כותנה...), אנרגיה (נפט, אתנול...), מינרליים (אספלט, ארסן, בורון...) שונות (פרופילן, גומי...).
אתנול
כוהל המשמש כתחליף לבנזין המופק מפחממות (עמילן). בארה"ב מתירס, בברזיל מסוכר
ביו-דיזל
תחליף דיזל המופק משמן (דומה באופן הבעירה לדיזל), נהוג למהול את הביו-דיזל ב"מתנול" בגלל המסיסות (הערה: המתנול רעיל לאדם)
בושל (bushel)
יחידת מידה המשמשת למדידת נפח של סחורות יבשות בתפזורת - 8 גלון = כ-35 ליטר, כגודל שק תירס (25 ק"ג).
חבית נפט
היא יחידת מידה המשמשת למדידת נפח נפט, 42 גלון אמריקאי= כ-159 ליטר, 1 טונה=7.33 חביות.
USDA
משרד החקלאות האמריקאי
USGC
אגוד מגדלי התבואות האמריקאי
EIA
סוכנות המידע בנושאי אנרגיה של ממשלת ארה"ב
BEA
סוכנות המידע בנושאי כלכלה של ממשלת ארה"ב
Reuters
סוכנות הידיעות "רויטרס"
Baltic Exchange
לשכת מסחר להובלה ימית, מפרסמת מדדי מחירים להובלה ימית
GAFTA - Grains and Feedstuffs Trade Association
לשכת מסחר המאגדת את מרבית סוחרי התבואה בעולם, מנסחת חוזים אחידים המשמשים את המסחר, ממנה בוררים שיפסקו במחלוקות שנוצרות ומסייעת ב"מידיניות" פוליטית למען חופש מסחר עולמי
CCI/CRB
מדדים המפורסמים ע"י רויטרס המשקללים מחירי קומודיטיס שונים
Biffex
מדד המפורסם ע"יBaltic exchange המשקלל את מחירי הובלה ימית השונים לפי גדלי אניות
FOB - Free On Board
(משוחרר על האנייה) מחיר הסחורה בנמל המוצא ללא עלות ההובלה הימית
C+F - Cost and Freight
(סחורה בתוספת ההובלה הימית) מחיר הסחורה בנמל היעד, כולל את מחיר ההובלה הימית, ללא עלות הפריקה
CiF - Cost Insurance Freight
כמו C+F בתוספת ביטוח ע"ח הספק
FOT - Free on Truck
מחיר הסחורה משוחררת ביציאה מנמל היעד, מפתח המחיר בו נמכרות רוב הסחורות בארץ
L/C - Letter of Credit
מכתב אשראי, הבנק המוציא מתחייב לבנק המשלח שכאשר יוצגו מסמכים מסויימים המאפיינים את הסחורה לפי הסכמת הצדדים יבוצע התשלום. הבנק "ערב" לביצוע התשלום
CAD - Cash against Documents
תשלום במזומן כנגד הצגת הדוקומנטים, שיטה זולה יותר לעבודה מ L/C, משתמשים בה כאשר קיימים יחסי אמון בין הספק ללקוח
B/L - Bill of lading
שטר מטען, שטר החתום ע"י המוביל (קפטן אניה, נהג וכיוב') המעיד כי על כלי הרכב הוטענה כמות מסוימת של סחורה מסוג מסוים, "האוחז בשטר המטען-אוחז בסחורה"
Gate Pass
תעודת שער, שחרור במכס של סחורה